• Programval

    I listan nedan finner du program som snabbt hjälper dig förbättra din åkning. Respektive program bygger på tre dagars övning ute i backen och beskriver i text och med länkar till instruktionsfilmer vad och hur du ska träna. Du tar lätt med dig övningar och filmer ut i backen med din smartphone.