• Säkerhet

  Uförsåkarens trafikregler

   

  1
  Var uppmärksam – visa hänsyn!
  Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.

  2
  Anpassa farten!
  och åksättet till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

  3
  Välj rätt åkriktning!
  Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.

  4
  Kör om med marginal!
  Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.

  5
  Starta försiktigt!
  Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.

  6
  Stanna bara där du syns!
  Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
  Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.

  7
  Klättra upp vid sidan av nedfarten!
  Särskilt vid dålig sikt.

  8
  Respektera skyltar!
  Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!

  9
  Hjälp till!
  Du måste hjälpa till vid olycksfall.

  10
  Uppge namn och adress!
  Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.

   

  Den som bryter mot dessa regler kan ställas till ansvar för detta.

   

   Källa: SLAO